ขายรถกะบะสี่ประตู

รายละเอียด

รถสี่ประตู โตโยต้าวีโก้ปี 2004 เกียร์แมนวล

ข้อมูลผู้ลงประกาศขาย

Peetawatcha Yuenyongwattanakul

หมู่บ้านทพารบก ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง นครสววรค์

อ.เมือง จ.นครสวรรค์

beerer_1@hotmail.com

0842340678